Danish Shooting Union © 2011 • ECH 2013 • www.ech2013.dk
 

 

 

 

 

Opgaver

 

 

Akkreditering

 

Accreditation Manager: Solvita Nielsen
Akkrediteringshjælpere: Else Jensen

                                    Lene Jensen

Akkrediteringskontor
Der skal oprettes et kontor til de administrative opgaver. Det er hensigtsmæssigt med en central placering i nærheden af skydebanen. Kontoret håndterer alle centrale funktioner såsom registrering af deltagere, betaling, udlevering af materialer, info om hotelreservationer og koordinering af transport.
Funktionerne kræver gode sprogkundskaber.
   
Registrering
Alle skytter, ledere, jurymedlemmer, hjælpere, presse og gæster skal “tjekkes ind” = registreres på skydebanen i OCC. De skal alle have et ID-kort, som giver adgang til de forskellige zoner under EM. Hvem må komme hvor? Hvordan tjekker vi?   
Hver nations holdleder sørger for at hver deltager bliver udstyret med et kort.
Holdlederen sørger også for afklaring af evt. udestående betaling, modtager startnumre, generel info m.m.

Alle skytter og ledere tilmeldes via ISSF. Alle skytter SKAL have et ISSF-nr. for at kunne deltage i EM, og det kan kun rekvireres hos ISSF på forhånd.
ISSF har en database med alle skytters data. 30 dage før eventen (sidste gebyrfrie tilmeldingsfrist) modtager OC en komplet deltagerliste inklusive officials. På baggrund heraf laves ID-kortene. ISSF har fotos af de fleste skytter, hvorfor ID-kort kan færdiggøres på forhånd. Også ID-kort til den akkrediterede pressestab kan laves i god tid. En stak ”No-name” ID-kort til Press og VIP laves på forhånd.

Der skal være mulighed for at lave nye kort på stedet. Det kræver fotoudstyr, billedbehandlingsprogram, printer og lamineringsmaskine. Sport Event Denmark har tilsvarende software, der kan håndtere ID-kort, såfremt ISSF ikke leverer sofwaredelen med databasen.

Startnumre printes udfra ISSFs liste.
       
Den ansvarlige vurderer behovet for antal frivillige i teamet og lægger en vagtplan.