Danish Shooting Union © 2011 • ECH 2013 • www.ech2013.dk
 

News

 

 

• ECH2013 in Denmark »

Report of the preparations of the ECH 2013.

 

• ECH2014 - Shotgun »

European Championship Shotgun in Jetsmark, Denmark 2014.

 

Opgaver

 

 

Banepersonale


Competition Manager: Jane Mønster
Chief Range Officer 1: Niels Laustsen
Chief Range Officer Rifle: Carsten Klich
Chief Range Officer Pistol: Henning Grevelund
Range Officers Rifle + Pistol: Karsten Hollesen, Ib Hansen, Hans Erik Feldtfos, Maiken Svendsen, Mogens Degn Poulsen, Helle Østergaard Mark, Paw Meineche Marnæs, Palle Henriksen, Mogens Berthelsen, Michael Thomsen, Kim Carstensen, Bent F. Hansen, Torben Breiner, Claus Øster-Jørgensen, Jan Dovolil, Peter Hansen
Chief Range Officer Running Target: Søren Dam
Range Officers Running Target: Jakob Boni Jakobsen, Jan Madsen, Hans Jacobsen, Lars Jensen, Carl Otto Højer Sørensen, Mette Iglemose, Sarah Madsen, Joy van Elzelingen, Sidsel Høegsberg
Chief Range Officer Assistant Running Target: Thomas Hansen

               
Competition Manager (CM) har det overordnede ansvar og koordinerer de forskellige områder. Skal være i dialog med den ansvarlige for de forskellige områder. Give råd og forslag til løsningsmodeller. Indsamle budgetoverslag fra de forskellige områder.

Udpeger de danske dommere til Juryerne og er tillige ansvarlige for at banepersonalet får den nødvendige uddannelse og instruktion. Der vil i 2012 blive arrangeret nationale dommerkurser og den nødvendige undervisning. Udvalgte kan blive udsendt til internationale kurser.

Har ansvaret for klassifikationsrummet (borde, stole, printer og andet udstyr). I klassifikationsrummet kontrolleres resultatlister hvorefter de offentliggøres på notice board.

Der skal bruges en hjælper, som bringer resultatlister fra klassifikationsrum til notice board. Derudover skal startlister og info fra jury på tavlen.

CM forestår teknisk møde.Chief Range Officers (CRO)
Ansvarlig for afvikling af de enkelte konkurrencer inklusive finaler. Der er en ansvarlig for hver af de tre discipliner. De vurderer selv antallet af hjælpere. R+P kan udmærket overlappe, da afviklingen i høj grad er den samme. Planlægning af træningstider, fordeling af disse til nationerne, start og slut af konkurrence i samarbejde med jury og SIUS. Er i dialog med RM om levering af materialer til opbygning af baner (standpladsborde og stole m.m.) CRO skal minimum have dansk dommerlicens og gerne ISSF. Ansvarlig for at undervise RO i deres opgaver.


Range Officers (RO)
Hjælper skytterne under selve konkurrencen og sikrer god ro og orden på banerne. Skytter skal henvende sig til RO for at for at forlade banen. RO sikrer at skytten underskriver resultater. Kontakter Jurymedlemmer hvis regler overtrædes eller man er i tvivl om herom. Det gælder også træneres coaching under konkurrencen. CRO skal minimum have dansk dommerlicens og gerne ISSF.