Danish Shooting Union © 2011 • ECH 2013 • www.ech2013.dk
 

News

 

 

• ECH2013 in Denmark »

Report of the preparations of the ECH 2013.

 

• ECH2014 - Shotgun »

European Championship Shotgun in Jetsmark, Denmark 2014.

 

Opgaver

 

 

Ceremonier

 

Ceremony Manager: Marianne Lamhauge

Ceremonihjælpere: Christina Mønster

                             ledige stillinger


Ceremony Manager udarbejder program for dagens aktiviteter og koordinerer disse med de øvrige områder. Det tager udgangspunkt i det officielle program.
Sikrer at der er lys og lyd til rådighed, både teknik og mandskab.
Sikrer at der er de nødvendige ressourcer og materiel til at afvikle og gøre ceremonier festlige, heriblandt en speaker. Arrangerer de tre ceremonier og afvikler finaler i samarbejde med Competition Manager. Udarbejder budget for området.


Der er en forventning fra ESC om at EM bliver en særlig oplevelse for deltagerne og for tilskuerne, både dem i hallen og dem foran TV/computer.
For at skabe stemning og intimitet er det nødvendigt med udsmykning af hallen. Finaleafsnittet og ceremoni området bør beklædes med tæpper. En ”showmaster” til at speake, lave musik og lys er en mulighed. Det skal være en oplevelse for tilskuerne og det skal kombineres med at gøre hallen egnet til TV-transmission. Eksponering af sponsorer aftales med ansvarlig for sponsorer.

Ceremony Manager vurderer behovet for antal frivillige i teamet og laver en ceremoni-”køreplan”, som skal godkendes af OC og ESC.
   
Der skal evt. være tid, plads og udstyr til en ”Presidents Trophy” konkurrence i både junior- og seniorrækken.


Awards
Ansvarlig koordinerer rekvisitter, præmier, blomster mv. til ceremonier.
Til præmieceremonien skal bruges flag og nationalmelodier. Flagene skal have den rette størrelse og nationalmelodier skal være den korrekte version. Nationerne medbringer selv to flag (på ca. 1x1.5 m) og nationalmelodier (evt. forkortet til 40‐50 sekunder), men vi skal have en back-up plan. Flag og melodier kan lånes i DIFs rekvisitbank. 
Der skal være 2-3 stk. af nogle nationsflag.
Det undersøges om der er award ceremonies, der overlapper.

Medaljer overrækkes af ESC-udpegede personer sammen med en blomster- og medalje-pige.

Det afklares om alle deltagere skal modtage en erindringsmedaljer eller andet memorabilia.


Opening Ceremony / Closing Ceremony
Ansvarlig udfærdiger et program for åbnings- og afslutningsceremoni. Der forventes en åbningsceremoni med indledning af ESC-hymnen og hejsning af flag. Den skal indeholde taler fra minimum ESC, edsaflæggelse af skytter og officials og en repræsentant fra arrangører. Indmarch med flag og skilt for hver nation med eller uden skytter (arrangørerne). Der er tradition for lokal underholdning, i Odense kunne det være et H.C.Andersen tema eller et indslag fra en lokal teater-/artisttrup.  Den skal max. vare 1,5 time.
Afslutningsceremonien er kortere og er primært for at videregive ESC-flaget til næste arrangør.
   
Der skal laves en minutiøs køreplan for begge ceremonier.

Der skal evt. være tid, plads og udstyr til en ”Presidents Trophy” konkurrence i både junior- og seniorrækken.


Finaler
Ansvarlig udarbejder program sammen med Competition Mangager for afvikling af finaler. Skytterne skal samles og følges til banen. Der skal være ”speak” før (præsentation), under (resultater) og efter finalerne til præmieceremonien.
Foto og info om skytterne vises på skærmene i hallen.


Ansvarlig vurderer behovet for antal frivillige i teamet og laver en minutiøs køreplan for finalerne, som skal godkendes af OC og ESC.