Danish Shooting Union © 2011 • ECH 2013 • www.ech2013.dk
 

News

 

 

• ECH2013 in Denmark »

Report of the preparations of the ECH 2013.

 

• ECH2014 - Shotgun »

European Championship Shotgun in Jetsmark, Denmark 2014.

 

Opgaver

 

 

Marketing & Online Medier

 

Marketing Manager: Christina Laub Frank

Marketingmedarbejdere: ledige stillinger


Marketing Manager har det overordnede ansvar og koordinerer de forskellige områder under Marketing. Er løbende i dialog med den ansvarlige for de forskellige områder. Giver råd, forslag til løsningsmodeller og er med til at indgå aftaler. Indsamler budgetoverslag fra de forskellige områder.


Mediekontor
Der skal oprettes et mediekontor, hvor eventens egne presse- og mediefolk har base. Kontoret skal placeres i nærheden af skydebanen og tæt ved Press Office.
Kontoret indrettes med computere, printere, scanner, internet, rigeligt med stikdåser, reolplads mv.


Event Design / Grafik og udsmykning
Ansvarlig for implementering af EM-logo.
Med udgangspunkt i EM Designmanualen udarbejdes og produceres grafik, skiltning, brevpapir, sponsorvægge, bannere, flag, posters, medaljer mv. og diverse dekorationer til opsætning på venue og i byen.
Det undersøges om printhuse o.lign. vil være sponsorer – koordineres med ansvarlige for sponsorer.
Al design godkendes af Marketing Manager før produktion.


Online medier
Teamet er ansvarlig for at medieplatformen opdateres før, under og efter EM.
Der skal udfærdiges en tidsplan for hvornår og hvordan opdatering sker. Under selve EM er det en fuldtidsopgave.
Pressemeddelelser, interviews, resultater, web-tv, fotos mv. skal opdateres på hjemmesiden og andre medier.
En Facebook-gruppe oprettes og opdateres.
Ansvarlig vurderer behovet for antal frivillige i teamet og lægger en vagtplan. Arbejdet koordineres med Presse- og Tech-teamet.


Fotografer
Der samles et team af fotografer og videofotografer, som har ansvar for at dække alle aspekter af eventen. Teamet koordinerer arbejdet med resten af Marketing-teamet og med Press.
VIP’er, gæster, sponsorer mv. skal også eksponeres.
Teamet uploader alle fotos og videoer til eventens platforme.
Ansvarlig vurderer behovet for antal frivillige i teamet og lægger en vagtplan.