Danish Shooting Union © 2011 • ECH 2013 • www.ech2013.dk
 

News

 

 

• ECH2013 in Denmark »

Report of the preparations of the ECH 2013.

 

• ECH2014 - Shotgun »

European Championship Shotgun in Jetsmark, Denmark 2014.

 

Opgaver

 

 

Presse

 

Press Manager: Poul Lamhauge

Pressemedarbejdere: ledige stillinger


Press Manager har det overordnede ansvar og koordinerer presseindsatsen med det officielle pressekorps fra the International Association of Shooting Sport Journalists (IVSSJ) og de forskellige presseområder. Er i løbende dialog med den ansvarlige for de forskellige områder. Giver råd og forslag til løsningsmodeller. Indsamler budgetoverslag fra de forskellige områder. Evt. kan studerende på Journalistuddannelsen på Syddansk Universitet involveres.

Press Manager vurderer behovet for antal frivillige i teamet og lægger en vagtplan for pressekontoret. ESC skal informeres om Press Manager og have kontaktinfo.


Pressekontor
Der skal oprettes et pressekontor til brug for eksterne pressefolk. Der kommer en fast pressestab på 10-15 personer, nogle med egen fotograf. De skal akkrediteres ligesom skytterne. Derudover har nationerne som regel personer med, som også fungerer som pressefolk. Nogle pressefolk kan opkræves et fee for brug af pressekontoret (Se ESC Guidelines). Der skal være opdateret teknik til rådighed (eks. stærkt, trådløst netværk) og rigeligt med arbejdspladser.

Alle pressefolk skal udstyres med et event-pressekort og informeres om alt relateret til eventen. Der udleveres ved ankomst et Press Kit med alle relevante informationer som f.eks. venue map, program, ranglisteplaceringer, skytteprofiler og kontaktnumre samt evt. sponsorgaver.


Pressestaben skal inden eventen have tilsendt entry lister, program, div. nyhedsbreve mv. Under eventen skal pressestaben løbende have udleveret startlister, resultater, info om evt. rekorder mv. Det lægges f.eks. i dueslag.
Efter eventen skal pressestaben have tilsendt en Official Results Book.


Pressekontoret skal åbne tidligt og lukke sent under hele eventen. Åbningstider annonceres på website, notice board mv.
Pressekontoret skal også være bemandet med “runners”, der assisterer pressen, sørger for forfriskninger, at der er ryddet og pænt, hjælper med at anvise pladser og andet forefaldende arbejde.


Pressearbejde
Teamet deltager i kommunikationsarbejdet vedr. eventen, herunder udformning af nyhedsbreve, som sendes til alle deltagere med kortere og kortere interval op til eventen.

Ansvar for at sende pressemeddelelser til internationale, nationale og lokale pressekontakter, herunder både at skrive og oversætte.
Ansvar for at eventen dækkes journalistisk, samt med fotos og videooptagelser. 
Sikrer at presseindsatsen løbende dokumenteres, formidles og efterfølgende evalueres. Arbejdet koordineres med Marketing & Media-teamet.
Funktionerne kræver gode sprogkundskaber.
       
Efter eventen skal der produceres en Official Results Book, der samler alle resultater, rekorder, medaljestatistikker, oversigter over ESC Officials, dommere mv. Bogen sendes til alle registrerede pressefolk, ESC m.fl. Se krav og specifikationer i ESC Guidelines.


Pressemøder
For at sætte fokus på sporten og eventen planlægges det at holde et pressemøde inden eventen starter, evt. på førstedagen.
Der holdes et dagligt pressemøde med dagens vindere eller favoritter til en kommende konkurrence.
Der skal oprettes et lokale til pressemøder; ideelt bruges det samme lokale altid. Når det ikke bruges til pressemøder, kan det bruges af pressestaben til personlige interviews.
Lokalet indrettes med stole til journalister, stole og borde til dem der skal interviewes, sponsorbannere, belysning, evt. audio, navneskilte osv.
Der udformes en tidsplan og de relevante deltagere og pressen informeres om tid og sted.
   

Resultatformidling
Resultatlister kontrolleres i klassifikationsrummet og de offentliggøres på notice board og eventsite. Resultater skal derudover offentliggøres på alle hoteller, umiddelbart efter finalen.

 

TV-transmission
Der arbejdes hen imod at der kommer TV-billeder fra EM. Dels for at kunne vise skydesporten i Danmark, men også for at udenlandske stationer, kan vise billeder fra EM i Odense. Til det kommende EM i Finland stilles transmissionerne gratis til rådighed for de udenlandske stationer. Det er et vigtigt område, ikke mindst fordi ESC-præsidenten har stort fokus på dette område i arbejdet for at profilere skydesporten.
Det skal afstemmes med ESC hvordan de kan hjælpe og der tages kontakt til de danske kanaler. Der skal indhentes et tilbud på prisen for transmission af finaler, primært OL-discipliner.
Lokal-TV skal kontaktes.


Nationale og lokale journalister
For at gøre opmærksom på EM inviteres alle danske journalister til et skydearrangement inden eventen. F.eks. et oplæg og introduktion ved landsholdsskytter efterfulgt af en konkurrence mellem konkurrerende medier.
Teamet idéudvikler og koordinerer med Press Manager.
Der skal reserveres pladser til pressen på første række og tæt på finalebanerne og ceremonierne.

ESC Guidelines
ESC Guidelines (s. 14-16) beskriver indretning af pressekontor, serviceydelser, funktioner, indhold af Results Book mv. samt tv-rettigheder (“The TV and Advertising Rights of all ESC European Championships are the property of the European Shooting Confederation...”)