Danish Shooting Union © 2011 • ECH 2013 • www.ech2013.dk
 

News

 

 

• ECH2013 in Denmark »

Report of the preparations of the ECH 2013.

 

• ECH2014 - Shotgun »

European Championship Shotgun in Jetsmark, Denmark 2014.

 

Opgaver

 

 

Venue

Baneansvarlig / Venue Manager: Torben Christiansen
Hjælpere: ledige stillinger

Venue Manager
Venue Manager er ansvarlig for opbygning og nedtagning af eventens fysiske rammer på venue. Opbygning af skydebaner, nationsrum, udstillingsområde, podier etc. Baner mv. opstilles 24. februar og nedtages 2.-3.marts, efterhånden som konkurrencerne afsluttes. Der skal etableres 3 skydebaner. Et afsnit med 80 baner til riffel og pistol i hal A, et afsnit med 4 Running Target baner i hal A og et finaleafsnit i STADIUM Arena Fyn med 10 finalebaner.

Skiver og elektronik leveres af SIUS AG. De stiller endvidere 3 medarbejdere til rådighed for tilslutning af skiveopstilling m.m., men banerne skal forberedes for SIUS-udstyr. 2-3 personer hjælper SIUS med opstilling, kabling mv.

 

Teamet skal opstille og nedtage bagvægge for skiver, borde, stole, 10 meter-linie, podier mv. efter tegning. Teknisk delegeret fra ESC, Ghislaine Briez, skal godkende alle installationer inden start. Indretning af kontorer.

 

Det praktiske forløb skal afklares. Hvad skal der bruges af materialer, hvem har det og hvad koster det? Hvilke krav stiller SIUS til strøm, opstilling, kontorfaciliteter mv.? Koordinering med teamet der bygger/tager ned, OCC m.fl. 
 
Arbejdet koordineres med Event Manager og Competition Manager ifht. faciliteter, logistik, udsmykning af venue, krav fra SIUS mv.


Der skal etableres et officielt Notice Board centralt i OCC. Der skal etableres en Kiss & Cry Zone i nærheden af skydebanen. Det er her deltagerne møder pressen på skydebanen.
Sponsorvægge skal stilles som baggrund. Zonen skal være synlig fra tilskuerpladserne og skal placeres hensigtsmæssigt ifht. skydebanerne.


Der skal være én skærm (lærred) pr. skydebane (min. 2 x 1,6m) til at vise resultater på.
Ansvarlig vurderer behovet for antal frivillige i teamet.

 

SIUS krav
SIUS' krav er beskrevet i Duty Sheet (samarbejdsaftalen mellem organiser og SIUS)


ESC Guidelines
ESC Guidelines beskriver Kiss & Cry Zone (s. 16) 
Venue Crew

Ansvarlig: ledig stilling
Hjælpere: ledige stillinger


Ansvarlig nedsætter et team blandt frivillige, der under EM fungerer som hjælpere for de andre teams og har det overordnede ansvar for at al lyd, lys, el og IT fungerer. Der skal derfor altid være mindst 3 personer fra teamet til stede i OCC og være tilgængelige via mobiltelefon.

Teamet løser desuden forefaldende opgaver, såsom indkøb, kørsel i eventbiler med ESC-folk, agerer "værter"/"værtinder”, står for generel oprydning og servicering.
Anvisning af deltagere og pressestab til Kiss & Cry Zone og pressemøder kan også være en del af opgavebeskrivelsen.

Teamet skal besidde alsidige færdigheder inden for el, teknik, IT mv. og der skal være et par folk med kørekort.


Den ansvarlige laver opgavebeskrivelser, vurderer behovet for antal frivillige i teamet og lægger en vagtplan.